Kompetencia teszt


Vezetői kompetenciák méréséhez a Profiles a normatív Profil XT tesztet javasolja. Kipróbálja az értékelő eszközt?

PXT profil

Egy munkaköri kompetencia profil elkészítése a Profiles online értékelő központjában hét módon történhet. A munkaköri rátermettség  mérése a jelölt vagy munkatárs objektív kompetencia felmérésének eredményét hasonlítja össze az ezen módszerek egyikével készített munkaköri kompetencia profillal.

360-fokos-ertekeles

"A legjobbak kompetencia értékelő eszközöket használnak a tehetségek felméréséhez, jobb kiválasztási döntéseket hoznak, mert jobb rálátásuk van az egyéni kapacitásra és a várható teljesítményre, és az értékelő eszközöket használják a folyamatos fejlesztésekhez is. Egységnyi idő alatt ezekben a szervezetekben kétszer annyian érik el az egyéni hatékonyság kritériumait az újonan kiválasztott munkatársak közül, magasabb az elkötelezettsége a munkatársaknak, és magasabb az összvállalati teljesítmény is."

A következő statisztikák átgondolásra érdemesek - különösen, ha tudjuk, hogy a mögöttük meghúzódó döntések meghozatalában az objektív értékelő eszközökből (kiválasztási tesztekből) származó információ komoly segítséget jelenthet.

Kiválasztáshoz a Profiles a Profil XT kompetencia teszt használatát javasolja.

Első lépésként a Profiles Assessment Center segítségével egy ideális kompetencia-profilt, ún. teljesítmény-modellt készítünk az adott munkakörhöz: a kompetencia-teszt segítségével feltérképezzük, milyen kompetenciák, és azok milyen sziintje közös azokban a munkatársakban, akik az adott munkakörben mintaként szolgálnak. Amikor a kiválasztáshoz mintaként szolgáló munkatársak meghatározása a kérdés, azt javasoljuk, hogy objektív kritériumok - pl. az elmúlt időszak teljesítménye - alapján jelöljék ki őket.

Az alábbiakban összegyűjtöttünk néhány kérdést arra vonatkozóan, milyen témákra, területekre világít rá a Profil XT kompetencia teszt - természetesen a teljesség igénye nélkül:

kompetencia teszt kérdések

Szakmai pályafutása során szinte mindenkinek az életében eljön a pillanat, amikor új állást keres. Ennek általában az egyik lehetséges oka, hogy elégedetlen a munkájával, vagy egyszerűen csak azért, mert éppen munkanélküli.

Vannak, akiknek az új állás megtalálása rengeteg idejét veszi igénybe, míg másoknak aránylag gyorsan, mindenféle erőlködés nélkül sikerül ez - akár házon-, cégcsoporton belül is.

A Profiles értékelő központja (assessment center-e) segítségével "megmérhetőek" a munkakörök is: különböző módszerek segítségével gyorsan, hatékonyan készíthetőek ideális kompetencia profilok az egyes munkakörökhöz, munkakör-családokhoz.

Ha ezzel elkészültünk, akkor egy-egy kolléga kompetencia felmérésének eredménye alapán meghatározható, kinek, milyen munkakörökben a legnagyobb a rátermettsége - figyelembe véve a tanulási ütemét, kognitív képességeit, a számára komfortos munkavégzést, és természetesen az érdeklődését is.

A Profiles assessment center-ében 9000 munkaköri kompetencia-profil (nemzetközi és hazai) benchmark található. Egy-egy kompetencia teszt eredménye egyszerre több kompetencia profillal (benchmark-kal) is összehasonlítható, ez alapján Karrieriránytű riportunk javaslatot is tud tenni a legnagyobb sikerrel kecsegtető karrier-irányokra. 

iránytű

 

You can buy Viagra in the nearest drugstore if you have a prescription from your doctor. generic viagra onlineIt means, your awkward health disorder becomes public inevitably. Do not be frustrated! Fortunately, you can avoid any publicity at all if you choose to buy Viagra online. Our reliable online pharmacy will offer you top-quality pills from the manufacturer at the best price. Attention! Do not fail to see your doctor before ordering Viagra online! Use the lowest dose of the drug that works. Never overdose your ‘love pills’ – take only 1 pill about 1 hour before intended intercourse. Never take Viagra repeatedly within 24 hours! Purchasing Viagra online is a very simple process. Find the drugstore to your liking, fill in a simple order form, use your credit card to pay for the pills and receive your order within a few business days per post in a decent package having no inscription of the contents.

 

Egy nemzetközi kutatás (Aberdeen) szerint, azoknál a cégeknél, ahol értékelő eszközöket (kompetencia teszteket, 360 fokos teljesítményértékelő eszközöket) használnak - összehasonlítva más cégekkel, illetve az értékelő eszközök használatát megelőző időszakkal

  • 28%-kal magasabb az elkötelezettség,assessment center
  • 10%-kal nagyobb a kitűzött üzleti célok elérési aránya,
  • 64%-kal jobb a kiválasztás minősége,
  • 50%-kal alacsonyabb az egy főre jutó kiválasztási költség.

Egy másik, szintén nemzetközi (18 országra kiterjedő) kutatás (Towers Perrin: Global Workforce Study) szerint, azoknál a cégeknél, ahol a munkavállalói elkötelezettség növelését is célul tűzték ki 2009/2010-ben

  • átlagosan 19%-kal növekedett az üzleti eredmény, és 28%-kal növekedett a részvényárfolyam - összehasonlítva az elkötelezettséggel nem foglalkozó cégekkel, ahol ugyanebben az időszakban
  • 32%-kal csökkent az üzleti eredmény, és 11%-kal csökkent a részvényárfolyam.

 Az értékelések segítségével...

Az utánpótlás-tervezést sok munkahelyen félreértik vagy fontosságát alulbecsülik. Egy nemzetközi kutatás szerint a vállaltok 23%-a rendelkezik formális, 38%-uk pedig „informális” tervekkel az utánpótlással-utódlással (succession planning) kapcsolatban. Ezek meglehetősen alacsony számok, ha figyelembe vesszük, milyen mértékben múlhat ezen a témakörön is egy vállalkozás vagy egy szervezeti egység sikere, eredményessége.

Bármilyen iparágról beszélünk, méretétől függetlenül a legtöbb vállalkozás folyamatosan változó, a jövőt tekintve nehezen előrejelezhető működési környezetben tevékenykedik. Gyakorlatilag kiszámíthatatlan, mikor, miért hagyja el egy-egy kolléga a szervezetet, és mikor kell nagyon rövid idő alatt betöltenie egy-egy olyan megüresedett pozíciót, ami kritikus a működés szempontjából. A „succession plan”, az utánpótlás-terv sok tekintetben lehet igen hasznos a szervezet és a benne dolgozó munkatársak szempontjából is – gondoljunk csak a szervezet jelenlegi és jövőbeni emberi erőforrás szükségleteire, a „top performer” kollégák és a „top performer” vezetők beazonosítására, vagy az egyéni fejlesztési szükségletek meghatározására.

Hogy alakult a leghatékonyabb hazai vállalatok sorrendje tavaly az egy főre jutó eredmény alapján? 

Letöltés

További információért - a Profiles kompetencia kutatásaiban használt értékelő eszközökről (kompetencia tesztekről, 360 fokos felmérésekről), és az ezek segítségével elért eredményekről a teljesítménymenedzsment, hatékonyság-növelés területéről - várjuk jelentkezését!

 

 

1. oldal / 4

Értékesítési tréning

Assessment Center

Kompetencia felmérés